PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LIÊN
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Phạm Thị Thời25-36ThA+
2Vũ Thị Hòa25-36ThB+
3Nguyễn Thị Thúy25-36ThC+
4Vũ Thị Tỉnh3-4TA+
5Vũ Thị Minh3-4TB+
6Nguyễn Thị Linh3-4TC+
7Hoàng Thị Phương3-4TD+
8Nguyễn Thị Hoa4-5TA+
9Nguyễn Thị Thao4-5TB+
10Phạm Thị Thu Hường4-5TC+
11Lê Thị Thư4-5TD+
12Nguyễn Thị Phương4-5TE+
13Nguyễn Thị Chinh4-5TF+
14Nguyễn Thị Thủy5-6TA1+
15Nguyễn Thị Giang5-6TA2+
16Nguyễn Thị Hồng Nhung5-6TA3+
17Nguyễn Thị Ngư5-6TA4+