PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LIÊN
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023
https://youtu.be/-NieNv2qcf8?si=pCkt5AmL945AEO9x
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023
Múa HƯƠNG SẮC NGÀN NĂM - đội múa Trường MN Ngọc Liên 20/11/2022
Bài múa Khúc ca người giáo viên. Trường MN Ngọc Liên chào mừng ngày 20/11